Toprakarme duvar ile köprü ayakları yapılabilir mi?

Toprakarme duvar sistemleri esnek ve dayanaklı sistemlerdir. Günümüzde T.C Ulaştırma Bakanlığı ve TC Devlet Demiryolları gibi ülkemizin önemli kurumlarında Köprü Kenarayaklarında Toprakarme sistemleri sıkça tercih edilmektedir. Köprü kirişleri, yapılacak bir mesnet bankına oturtulup, direk olarak toprakarme sistemin üzerinde teşkil edilebilmektedir. Böylece sistem köprüden gelen düşey yükleri tabanda daha geniş bir alana yaymakta ve problemli zeminlerde zemin iyileştirme maliyetlerini de minimize etmektedir.