Toprakarme Duvar

1960’lı yıllarda Avrupa ‘da kullanılmaya başlanan toprakarme sistemi, zeminin donatılandırılarak güçlendirilmesi prensibine dayanmaktadır.

Donatılı zemin olarak isimlendirilen bu sistemde seçilen granüler dolgu ile kullanılan çelik şeritler arasında oluşan sürtünme kuvveti, sistemin çalışma prensibini oluşturmaktadır. Sistem, dolguda oluşan düşey gerilmelerin, yatayda sürtünme kuvvetine çevrilmesi prensibiyle çalışır.

Toprakarme duvar cephe panelleri ise taşıyıcı elemanlar olmayıp, sistemin görsel elemanlarıdır. Cephe panelleri, yerinde imal edilir ve montajı yapılır.

Donatılı zemin sistemleri günümüzde, Karayolları, TCDD, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri vb. kurumlar tarafından tercih edilmektedir.

Uygulama Alanları

 • Karayollarında, kavşak imalatlarında ve taşıyıcı kenarayakların imalatında.
 • Demiryollarında, demiryolu hattını taşıyan duvarlar olarak veya TCDD Üst Geçit Köprülerinde.
 • Belediye, Organize Sanayi Bölgesi, fabrika ve parsel çevresinde, dere, nehir ıslahlarında.
 • Diğer kullanım sahaları. (Askeri yapılar vb.)
 • Donatılı zemin duvarlarda kullanılan Köprü yaklaşımları.
 • Köprü kenarayakları.
 • İstinat yapıları.
 • Su yapıları.
 • Akarsu ve dere ıslahları.
 • Havaalanları.
 • Şev Stabilizasyonu.
 • Fabrika alanları.
 • Askeri yapılar.

Sistemin Avantajları

 • Sistemin depreme karşı güvenliği ve zayıf zeminlerde uygulanabilirliği, donatılı dolgusu sayesinde sistemin tüm yükünün daha geniş bir tabana uniform olarak yayılması, fore kazık, jet grout gibi iyileştirmelere gerek kalmadan imalatın yapılması,
 • Klasik istinat yapılarına göre daha düşük miktarlarda beton, demir ihtiyacı nedeniyle ekonomik olması,
 • Yüksek yapım hızı,
 • İşçilik ve montaj kolaylığı,
 • Estetik görünümü, farklı desen, renk ve logoların imalat imkanı,

Sistemin Güvenliği

 • Donatılı zemin duvarlar klasik betonarme ya da taş duvar sistemlerine göre oldukça esnek ve deprem yükleri altında iyi performans göstermektedir. Diğer sistemlere göre esnek yapısı sayesinde zayıf zeminlerde yanal ve düşey deformasyonları daha fazla tolere etmektedir.
 • Kullanılan malzemenin tamamı korozyona karşı dayanıklı galvanizli malzemeden imal edilmekte olup, sistem servis ömrü açısından diğer sistemlerden daha avantajlıdır.
 • Sistemin ilk kullanıldığı yıldan itibaren dünyada 2 milyon m²’nin üzerinde duvar imalatı yapılmış olup, özellikle deprem riski taşıyan ülkelerde (Japonya ve ABD) donatılı zemin duvarlar sıkça tercih edilen istinat yapılarıdır.