Toprakarme Projelendirme Süreci

PROJELENDİRME

Deneyimli uzman proje ekibinin çalışmaları ile hazırlanmaktadır. Projelendirme aşamasında, toprakarme duvarın yapılacağı bölgenin hali hazırda harita alımları, toprakarme duvar üst kotlarına ve geoteknik verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu veriler toparlandıktan sonra proje aşamasına geçilir ve ilgili idareye projeler hazırlanarak onaya sunulur. Projelendirme yapılırken en çok önem verilen hususlar, güvenilirlik, estetik ve ekonomidir.

Değişik arazi şartlarında farklı türde geometrik çözümler sunulabilmektedir. Değişken duvar desenleri ile estetik görünümler sağlanmaktadır. Emniyetten ödün vermeden yapılan projelerde toprakarme duvarlar iç ve dış stabilite kontrolleri yapılarak dizayn edilmektedir.