Toprakarme Üretim Süreci

ÜRETİM

Üretim süreci, projelendirme aşamasının ardından başlar. Projede hesaplanan donatı miktarları, istenilen boylarda üretilip, atölyede hazırlandıktan sonra galvanizlenip imalata hazır hale getirilir.

Toprakarme kalıpları, panel üretimi için, duvar yapılacak bölgeye mobilize edilir ve imalat sahasına yakın bir yerde kalıplara günlük beton dökümü yapılarak paneller üretilir.

Günlük üretilen paneller hi-up yardımı ile kalıplardan çıkartılarak istif edilir. Kalıplar günlük olarak temizlenir, yağlanır ve imalata hazır hale getirilir.

 • Tesviye betonu 40cm x 20cm ebatlarında düz bir zemin üzerinde demirsiz olarak imal edilir.
 • Tesviye betonunda C20 sınıfı beton kullanılmalıdır.
 • Toprakarme dolgusunun sıkıştırılması sırasında panellerin öne doğru hareket etmesini engellemek için, toprakarme panelleri bir miktar geri dolgu tarafına yatırılarak montajlanır.
 • Yapılacak olan toprakarme duvarın birinci sırası herhangi bir yapıya ya da duvara yaslanacak şekilde yapılır.
 • Paneller tesviye betonun üzerinde yer almalıdır. Birinci sıranın montajı sonucunda, toprakarme duvarın duvar aksı üzerinde olup olmadığı kontrol edilir.
 • Geçici ahşap kamalar toprakarme panelin geriye doğru yatırılmasında kullanılır, ancak bir sonraki montajda yerlerinden alınır.
 • Montaj esnasında panel ara boşluklarını ayarlayabilmek için ölçü çubuğu kullanılabilir.
 • İlk sıra panellerin üzerlerine yeni bir panel gelene, çelik şerit yerleşimleri ve geri dolgusu yapılana kadar desteklenir.
 • İlk sıra paneller birbirilerine ahşap kelepçelerle bağlanırve hareketleri engellenir.
 • Daha sonra dolgu yapıldıktan sonra birinci sıranın şeridi çekilir ve dolgu serilip sıkıştırma işlemi yapılır.
 • Bu işlemden sonra tekrar panel montajına geçilir ve yapım prosedürü birbirini bu şekilde tekrarlar.